Newsletter

Přihlášením do newsletteru získáte rychlý přístup k novým akčním nabídkám či zvýhodněným cenám. Zároveň budete mezi prvními, kdo se dozví o novém hotelu či destinaci v našem portfóliu.

Přihlašte se ...

a žádná nabídka vám již neunikne

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem CPI Hotels, a.s (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), pro vznik smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno a emailová adresa (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy. Správce chrání osobní údaje v souladu s GDPR. Politiku ochrany osobních údajů Správce lze nalézt na zde.