VYSOČANSKÝ CLARION HOSTIL KONFERENCI PROVOZOVATELŮ UBYTOVEN

Praha / Česká republika / 13. prosince 2013

Sál Taurus v Clarion Congress Hotelu Prague hostil 10. prosince 2013 konferenci „Potřebujeme (sebe)regulaci ubytoven, nebo je vše v pořádku?“, pořádanou Asociací majitelů a provozovatelů ubytoven (AMPU). Účastníci konference, nad níž převzal záštitu ministr pro místní rozvoj Mgr. František Lukl, se zabývali otázkou ubytoven a problematikou sociálního bydlení. Cílem bylo prohloubit dialog se státní správou a samosprávou.

„Po roce 2010 došlo ke zrušení množství staveb a ubylo klientů ubytoven z řad sezonních dělníků. Zároveň se zvýšil počet lidí v bytové nouzi. Situace na trhu se tedy změnila a příležitosti využili někteří nepoctiví podnikatelé. Cílem Asociace majitelů a provozovatelů ubytoven je vymezit se proti takovýmto praktikám, poskytnout ochranu a společně prosazovat zájmy, jejichž cílem je začlenit ubytovny do systému sociálního bydlení“, shrnula Kateřina Kronovetrová, ředitelka jednoho ze zakládajících členů asociace, Areálu Hloubětín, provozovaného společností CPI Hotels. Zároveň dodala, že ke zlepšení situace by měla přispět kategorizace ubytoven a standardizování podmínek, za kterých mohou být ubytovny provozovány. Cílem asociace je začlenit právě kategorizaci ubytoven do Koncepce pro sociální bydlení připravovanou Ministerstvem pro místní rozvoj.
 

Společnost CPI Hotels poskytuje pod značkou „UBYTOVNY.CZ“ ubytování dlouhodobého charakteru. Pod její správu spadá celkem 1 906 lůžek této kategorie, řadí se tak k největším poskytovatelům dlouhodobých ubytovacích služeb v České republice. Ubytování je nabízeno v pěti zařízeních v Praze, dále v Olomouci a Hradci Králové.

 

Foto: Kateřina Kronovetrová, ředitelka Areálu Hloubětín; Ing. René Gucký, předseda představenstva AMPU

 


 

Zpět na seznam