CPI POSTAVÍ DALŠÍ ČTYŘHVĚZDIČKOVÝ CLARION S MODERNÍM KOMPLEXEM ZA MILIARDU KORUN

Hradec Králové / Česká republika / 10. prosince 2014

Realitní skupina CPI Property Group představila vítězný projekt na multifunkční komplex v místě stávajícího královehradeckého hotelu Černigov. Ten bude nahrazen čtyřhvězdičkovým hotelem Clarion, který doplní moderní kongresové centrum, špičkové kanceláře a v uliční úrovni i obchodní prostory. Součástí záměru je vzrostlá zeleň, parková úprava a živý obchodní vnitroblok s restauracemi a kavárnou. „Věříme, že tímto projektem obohatíme centrální část Hradce Králové o kvalitní městský prostor, který se stane přirozenou součástí pěšího koridoru mezi nádražím a centrem města,“ uvedl Igor Klajmon, ředitel developmentu CPI Property Group. Architektonický návrh vychází z pera studia Schindler Seko Architects, celkové investiční náklady dosáhnou téměř 1 miliardy korun.

Nový komplex vytvoří zázemí pro 1 400 pracovních míst, v kancelářské části může nalézt své pracovní uplatnění přes 1300 osob, dalších 60 pak zaměstná hotel.


CPI Property Group vede úvahy o budoucím směřování objektu již několik let a v kontextu jejích tuzemských i zahraničních projektů stojí výrazně v popředí zájmu. „Pro mne, jako Hradečáka, je město mimořádně atraktivní lokalitou pro další rozvoj. Hradec Králové mám rád a zaslouží si, aby sem směřovaly investice i tak velkých investičních skupin, jako je naše CPI Property Group. Zasazuji se, abychom vedle velkých zahraničních projektů rozšiřovali i potenciál v krajských městech, a to se nám úspěšně daří, ať už se podíváme na Clarion v Českých Budějovicích, City Center v Ústí nad Labem či Olomouci. Nyní s velkým zájmem a radostí představujeme investici do komplexu tady v Hradci,“ uvedl Martin Němeček, generální ředitel CPI Property Group. Na toto téma proběhlo mnoho konzultací s renomovanými odborníky, které vedou k jednoznačnému závěru, že stávající konstrukční řešení vlastní rekonstrukci neumožňuje, a to především z důvodů nevyhovujících dispozic, nízkých stropů jednotlivých podlaží. Proto jako jediné možné řešení přichází v úvahu záměr zcela nový. „Původní stavbu nahradíme něčím výrazně lepším, ať už co do kvality samotné stavby i veřejného prostoru. Podobnou ambici jsme měli i v případě stavebně složitého projektu Quadrio v centru Prahy, a právě za zlepšení veřejného prostoru a zvýšení kvality života v dané lokalitě jsme nedávno obdrželi ocenění Green Building 2014 v prestižní mezinárodní soutěži CIJ Awards, kterou volí nezávislá skupina nejlepších odborníků pod dohledem mezinárodního auditora PricewaterhouseCoopers,“ řekl Igor Klajmon, ředitel developmentu CPI Property Group. První kolo architektonické soutěže proběhlo letos v červnu. Komise se usnesla na preferovaném návrhu, který vrátila předkladateli k dopracování. Nyní proběhlo druhé kolo, ve kterém se architektonické studio vypořádalo s připomínkami tak, že jej komise označila za návrh vítězný.

Město Hradec Králové dlouhodobě obsazuje první příčky v anketách o nejlepší česká města pro život. Je často vyhledávané také individuální a především kongresovou turistikou. „Poptávka po Hradci je z hlediska domácí i zahraniční kongresové turistiky obrovská. Proto jsme se rozhodli právě zde rozšířit naši tuzemskou síť hotelů Clarion a přinést do regionu vysokou úroveň čtyřhvězdičkového hotelu a ubytovacích, kongresových i gastronomických služeb,“ prohlásil Jan Kratina, generální ředitel hotelové skupiny CPI Hotels, která v ČR provozuje mimo jiné právě značku hotelů Clarion. Pro vlastníka objektu může být k hradeckému projektu vzorem ten v Olomouci, kde na místě původního hotelu Sigma v těsné blízkosti vlakového nádraží vznikl komfortní kongresový Clarion. Projekt výrazně zkrášlil a zmodernizoval vstupní bránu do města, nabídl práci místním a poskytuje v místě daleko vyšší kvalitu služeb.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Architektonický záměr počítá s kombinací kancelářského objektu, kongresového centra, hotelu a v přízemí ještě s maloobchodními jednotkami. Základním prvkem urbánní struktury je městský blok, který nahrazuje solitérní hmotu Černigova. Vzhledem k prominentní poloze v průčelí náměstí před hlavním nádražím považuje projekt za důležité rozšířit veřejné plochy také o prostory vnitrobloku. Městský blok je proto ve dvou místech přerušen a umožňuje průchod východo-západním směrem. Vznikne tak kvalitní městský prostor, který zatraktivní ulici S.K. Neumanna a naváže na stávající pěší zóny. Formu navrhované zástavby lze přirovnat k ulitě šneka, kdy se budovy spirálovitě obtáčí podél uličních čar, a kulminují v těžišti uvnitř bloku. Hlavní přístup do ulity je přímo z náměstí, její nejvyšší bod - věž hotelu o výšce 38,5 metrů - je orientován směrem k nádražní věži.

O PROJEKTU
Multifunkční komplex na místě stávajícího hotelu Černigov obohatí centrum Hradce Králové o nabídku špičkových kanceláří, komfortního čtyřhvězdičkového hotelu Clarion s moderním kongresovým zázemím. Jako první z dominant při vstupu do města z autobusového i vlakového nádraží nabídne atraktivní veřejný prostor, který zpříjemní pohyb městem po ose pěších zón. Hotel se 150 pokoji využívá plochu 16 300 m2, přičemž spodní dvě podlaží jsou navržena jako hlavní provozní prostory kongresu a jeho doprovodných provozů. Vyšší podlaží poslouží čistě jako ubytovací s různými standardy pokojů. V nejvyšším podlaží pak bude umístěn prostor fitness a wellness centra se skybarem. Přízemní prostory o rozloze 1 700 m2 jsou uvažovány pro drobné obchody a služby přístupné přímo z náměstí, z ulice S.K. Neumana a nového vnitrobloku. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží vyrostou špičkové kanceláře o celkové ploše 14 500 m2, kde budoucí nájemci získají především vysoký komfort, moderní design, nadstandardní kvalitu služeb i atraktivní polohu přímo v centru Hradce Králové. Součástí projektu je i parking s kapacitou 250 míst.

Zpět na seznam